O nas

Finarto Investments jest firmą inwestującą w sektorze nieruchomości i private equity. Inwestujemy w nieruchomości biurowe, logistyczne i przemysłowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu. Posiadamy szerokie doświadczenie w inwestycjach, nadzorze właścicielskim, zarządzaniu strategicznym oraz rozwijaniu nowych przedsięwzięć biznesowych.

Współpraca

W sektorze nieruchomości inwestujemy w budynki zarówno skomercjalizowane jak i na początkowym etapie budowy. Poszukujemy również terenów pod inwestycje własne.
W zakresie private equity inwestujemy w firmy stawiające na rozwój istniejącego biznesu i które wiedzą że sprzedaż jest najważniejszym czynnikiem rozwoju i powodzenia biznesu. Obok wsparcia finansowego dostarczmy wsparcie w wielu obszarach zarządzania, min: strategie rozwoju, wprowadzanie nowych produktów, rozwój dystrybucji i partnerów strategicznych, podnoszenie efektywności procesów wewnętrznych, wzmocnienie kadry kierowniczej, strategie ekspansji międzynarodowej. Pomagamy naszym partnerom tak zorganizować firmę aby mogli skupić się przede wszystkim na sprzedaży.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych nowymi inwestycjami w segmentach nieruchomości i private equity

finarto@finarto.com

Finarto Investments SA

Siedziba spółki: ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 28, 84-200 Wejherowo

Numer NIP 588-244-21-73,

Numer KRS: 0000746662, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 ZŁ

Komunikacja z akcjonariuszami

Bieżące komunikaty:

Komunikat z dnia 2020-09-30
PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Spółka pod firmą Finarto Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000746662 (dalej: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego nr 28, 84-200 Wejherowo, w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 14.00.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.”

Komunikat z dnia 2020-10-30
„DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Spółka pod firmą Finarto Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000746662 (dalej: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego nr 28, 84-200 Wejherowo, w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 14.00. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.”

Komunikat z dnia 2020-11-30
TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Spółka pod firmą Finarto Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000746662 (dalej: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego nr 28, 84-200 Wejherowo, w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 14.00. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.”

Komunikat z dnia 2020-12-30
CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Spółka pod firmą Finarto Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000746662 (dalej: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego nr 28, 84-200 Wejherowo, w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 14.00.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.”